In-Zichten

Een verhaal met een prachtige moraal..

Een man en zijn zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt, roept hij: “ahhhhh!”. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die “ahhhhh!” roept. Vol nieuwsgierigheid roept de jongen: “Wie ben jij?” Maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: “Wie ben jij?”

Hij wordt kwaad en roept: “Je bent een lafaard!” Waarop de stem antwoordt: “Je bent een lafaard!” Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: “Papa, wat gebeurt hier?”

De man antwoordt: “Zoon, let op!” en hij roept vervolgens: “Ik bewonder jou!” De stem antwoordt: “Ik bewonder jou!” De vader roept vervolgens: “Jij bent prachtig!” en de stem antwoordt: “Jij bent prachtig!”

De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is. Daarop legt de vader uit: “De mensen noemen dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN. Het leven geeft altijd terug wat jij er in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wil, geef dan meer liefde. Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid. Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect. Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven.”

Het leven geeft je wat jij eraan geeft. Het is geen toeval maar een spiegel van jouw eigen handelingen.

Bron: FB Power Academy

"Back to the future?"

The survival of the kindest

Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor het immuunsysteem. Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem.

Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen werken en de natuur een beetje sparen.

Aan jou de keus...

Hoe mensen jou behandelen of hoe ze over je praten, kun je niet veranderen. Je kunt alleen veranderen hoe je er mee omgaat. Besteed weinig aandacht aan wie je pijn heeft gedaan. Focus op degene die jou hart verwarmde en je aan het lachen maakte.

De professor

De professor stond voor zijn filosofie klas en had een aantal voorwerpen voor zich staan. Toen de klas begon, pakte hij zonder woorden een grote, lege mayonaisepot en deed hem vol met golfballetjes. Toen vroeg hij zijn studenten of de pot nu vol was. Iedereen beaamde dat.

De professor nam een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje. De kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes. Toen vroeg hij zijn leerlingen opnieuw of de pot vol was. Alweer zei iedereen dat dat zo was.

De professor pakte een doos met zand en goot hem uit in de pot. Natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot vol was. De studenten reageerden met een unaniem 'ja'.

Daarop nam de leraar twee biertjes uit zijn tas en goot de gehele inhoud bij de pot, totdat er geen drup meer bij kon. De studenten lachten.

Toen het lachen was afgenomen zei de professor: ‘nu wil ik dat jullie je voorstellen dat deze pot je leven is’. De golfballetjes zijn de belangrijkste zaken - je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden en je favoriete passies - en als al het andere verloren is gegaan, maar deze zaken zijn er nog, dan is je leven nog steeds vol. De kiezelsteentjes vertegenwoordigen de andere dingen die ook belangrijk zijn zoals je werk, je huis en je auto. Het zand is al het andere: de kleine, onbelangrijke dingen of 'the small stuff'.

'Als je het zand eerst in de pot zou doen,' vervolgde hij, 'is er geen ruimte meer voor de kiezelsteentjes of golfballetjes. Zo is het ook in het leven.

Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen besteed zul je nooit ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn.

Geef daarom aandacht aan de dingen die belangrijk zijn voor je geluk.

Breng tijd door met je kinderen. Breng tijd door met je ouders. Bezoek met grootouders. Neem je partner mee uit eten. Speel nog eens een potje tennis. Er is altijd tijd om het huis schoon te maken en het gazon maaien.

Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt belangrijk zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand'.

Eén van de studenten stak haar hand op en vroeg waar het bier voor stond. De professor glimlachte en zei: Ik ben blij dat je dat vraagt. Het bier laat zien dat hoe vol je leven ook lijkt, er is altijd ruimte voor een paar biertjes met een vriend!'