Mijn verhaal

sinds 1980

Graag wil ik u vertellen wie ik ben en hoe ik ben gekomen tot paranormaal genezen. Zoals u al heeft kunnen lezen is mijn naam Mick van Vliet. Op 4 september 1956 ben ik geboren in Arnhem waar ik een prettige jeugd heb gehad en de lagere en middelbare school met goed gevolg heb doorlopen.

Mijn moeder, Puck Wouters, was eigenaresse van kapsalon Maison Jeunesse en zij kwam er bij toeval achter dat zij beschikte over paranormale gaven: klanten die met hoofdpijn door haar gewassen en gekapt werden waren daarna van hun hoofdpijn verlost. Ik vroeg mij af of ze daar wat meer mee kon gaan doen en ontdekte dat er een vereniging bestond voor paranormale en natuurgenezers, de NFPN. Ik heb toen mijn moeder geadviseerd zich daar aan te melden en zij werd aangenomen waarna zij een succesvolle praktijk ontwikkelde in Arnhem totdat zij op een dag door rugklachten haar cliënten niet kon behandelen. Zij vroeg mij met een foto naar Joop van Limbeek, bekend paranormaal genezer en helderziende in Apeldoorn te gaan of hij haar via de foto wilde behandelen. Terwijl ik onderweg was terug naar Arnhem werd mijn moeder door Joop van Limbeek gebeld dat zij zich beter door mij kon laten behandelen. Aan mijn uitstraling had hij gezien dat er een collega genezer binnenkwam. Hij voorspelde dat ik met een jaar of zes een eigen praktijk als paranormaal genezer in Arnhem zou hebben, ik was toen 20 jaar. Maar eigen-wijs als ik was en ben wilde ik mijzelf eerst ontwikkelen en waarmaken in het bedrijfsleven en de makelaardij. Maar hoe ik ook mijn best deed, het universum had wat anders voor mij in petto. Mijn lijf protesteerde met lichamelijke klachten en ik had veel last van hoofdpijn.

Hans Nieuwenhuizen, een andere paranormaal genezer die ik consulteerde, vertelde mij dat dit kwam doordat mijn aura boven mijn hoofd als een tulp openstond omdat ik niets deed met mijn paranormale begaafdheid. Mijn moeder stelde mij toen voor om rustig aan te beginnen met het behandelen aan huis van de mensen die niet naar de praktijk konden komen en bij haar op een wachtlijst stonden. Dat heb ik in eerste instantie gedaan in de avonduren naast mijn werk. Ook ik heb mij toen aangemeld bij de NFPN en werd daar aangenomen als aspirant genezer, volgde via de NFPN een 2-jarige opleiding, werd vervolgens kandidaat genezer en tot slot vol lid genezer. Als 25-jarige was ik de jongste paranormaal genezer in Nederland. De 16 jaar die volgden, waarin ik mensen grotendeels aan huis bleef bezoeken, ontwikkelde ik steeds meer mijn paranormale gevoeligheid, helder-wetendheid en helder-voelendheid. Uiteindelijk kostte dat door drukte op de weg en groei van mijn eigen praktijk steeds meer reistijd. Toen was het voor mij tijd geworden om langzamerhand mijn mindset te richten op de behandeling van cliënten in mijn eigen praktijk aan de Hofsingel 223 te Arnhem die ik inmiddels Praktijk Parastroika had genoemd.

Tot op heden volg ik met liefde mijn roeping om mensen energie te geven, in te stralen, daardoor in balans te brengen zowel lichamelijk als geestelijk en ze weer los te mogen laten om hun eigen pad verder te gaan.

Daarbij dan ook vaak gebruik makend van één van mijn Mick-puntjes:
“het doet er niet toe wat je doet, maar dat wát het je doet”.

Bovendien weet en voel ik dat alles wat ik “doorkrijg” niet alleen bedoeld is voor degenen die ik paranormaal behandel maar ook voor een groot deel bedoeld is ter lering in mijn eigen leven. Zo lang als ik op deze aarde ben, die voor ons allemaal een leerschool is, zal ik met alles wat in mij is en mij ingegeven wordt, met een ieder die Praktijk Parastroika binnenkomt voor behandeling, er samen naartoe werken om energetisch zo heel mogelijk te worden, zijn en blijven.